Go to the main content

Publications

Title Document type Date
Portugal’s CAP Strategic Plan – Implementing decisionCAP Programming document19/09/2022Poland’s CAP Strategic Plan – Implementing decisionCAP Programming document19/09/2022Luxembourg’s CAP Strategic Plan – Implementing decisionCAP Programming document19/09/2022Ireland’s CAP Strategic Plan – Implementing decisionCAP Programming document19/09/2022Spain’s CAP Strategic Plan – Implementing decisionCAP Programming document19/09/2022France’s CAP Strategic Plan – Implementing decisionCAP Programming document19/09/2022Finland’s CAP Strategic Plan – Implementing decisionCAP Programming document19/09/2022Denmark’s CAP Strategic Plan – Implementing decisionCAP Programming document19/09/2022Austria’s CAP Strategic Plan – Implementing decisionCAP Programming document19/09/2022MAP Position Paper (Slovenia) | Politike razvoja podeželja za ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnostiPosition paper19/07/2022MAP Position Paper (Slovenia) | Diverzifikacija gospodarstva na podeželjuPosition paper19/07/2022SHERPA Discussion Paper | Climate change and land useDiscussion paper29/06/2022SHERPA Discussion Paper | Towards sustainable and resilient value chainsDiscussion paper29/06/2022SHERPA Discussion Paper | Social dimension of rural areasDiscussion paper11/05/2022SHERPA Discussion Paper | Digitalisation in rural areasDiscussion paper11/05/2022Sweden’s comments on Commission observation letterCAP Programming document6/05/2022Commission observation letter on Sweden’s CAP strategic planCAP Programming document6/05/2022Finland’s comments on Commission observation letterCAP Programming document6/05/2022Commission observation letter on Finland’s CAP strategic planCAP Programming document6/05/2022Slovenia’s comments on Commission observation letterCAP Programming document6/05/2022Commission observation letter on Slovenia’s CAP strategic planCAP Programming document6/05/2022Commission observation letter on Portugal’s CAP strategic planCAP Programming document6/05/2022Poland’ comments on Commission observation letterCAP Programming document6/05/2022Commission observation letter on Poland’s CAP strategic planCAP Programming document6/05/2022
Translate »